Hans van Maanen

Encyclopedie van misvattingen

Algemene ontwikkeling

Witte wijn komt van witte druiven

Bokbier heeft iets met een bok te maken

Sake is rijstwijn

Rijstvloeitjes worden van rijst gemaakt

Rijstpapier wordt van rijst gemaakt

Houtvrij papier is houtvrij

Een krijtje is van krijt

Oost-Indische inkt komt uit Oost-Indië

Een vulpen gaat naar je hand staan

Een koperen munt lost op in Coca-Cola

Oude jenever is ouder dan jonge

Franciscus Sylvius vond de jenever uit

Een sint-bernard redt ingesneeuwden met een kruikje drank

Koekoeksklokken komen uit Zwitserland

Zwitserse banken geven geen inlichtingen over hun rekeningen

Een verminkt bankbiljet wordt alleen vergoed als het nummer nog zichtbaar is

Een ® achter de naam betekent dat die naam een geregistreerd handelsmerk is

De Japanners doopten een stad Usa om zo goederen te kunnen exporteren 'Made in Usa'

Een Citroën 2CV heeft een vermogen van 2 pk

Loodvrije benzine is loodvrij

Suiker in de benzinetank maakt een auto onklaar

Een versnellingsbak versnelt

Mannen rijden beter dan vrouwen

Vrouwen praten meer dan mannen

Vrouwen praten sneller dan mannen

Er zijn kinderen door wilde dieren opgevoed

De eerste mensen joegen op dinosauriërs

De neanderthaler leek nog veel op een aap

Bij natuurvolken hurkt de vrouw als ze moet bevallen gewoon even achter de bosjes

Bij natuurvolken staan ouderen nog in hoog aanzien

Eskimo's wonen in iglo's

Oude eskimo's gaan het ijs op om alleen te sterven

Indianen dachten dat ze naar de 'eeuwige jachtvelden' gingen

Een wigwam is een tent

Geisja's zijn vrouwen van lichte zeden

Chinezen droegen een Mao-pak

In sommige landen hoor je te boeren na tafel

Chinezen betalen de dokter zolang ze gezond zijn

Fakirs kunnen een touw strak in de lucht houden

De boemerang is Australisch

Platonische liefde is zonder zinnelijkheid

De uitzondering bevestigt de regel

Een horoscoop geeft een voorspelling

Uw sterrenbeeld zegt waar de zon stond op het moment van uw geboorte

Er zijn twaalf tekens van de dierenriem

SOS betekent 'Save Our Souls'

Bij rampen breekt paniek uit

Na rampen dreigen epidemieën

De kapitein verlaat als laatste het zinkende schip

Schepen en vliegtuigen verdwijnen in de 'driehoek van Bermuda'

De knal geeft aan dat een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat
De bijbehorende voorstelling is een soort 'muur', waar een vliegtuig doorheen gaat als het de geluidssnelheid overtreft.
Voor ingenieurs was de geluidsbarrière iets anders. Met de term vatten zij de problemen samen die zij moesten overwinnen voordat een vliegtuig sneller dan het geluid kon gaan (meer dan duizend kilometer per uur). Die moeilijkheden werden vooral veroorzaakt doordat bij het bereiken van de geluidssnelheid een vliegtuig onbestuurbaar werd door de optredende schokgolven.
Dankzij verbeteringen in het ontwerp van vooral de vleugel en door toepassing van sterkere motoren werd op 14 oktober 1947 voor het eerst de geluidsbarrière in een bemand vliegtuig 'doorbroken', door de Amerikaanse piloot Charles 'Chuck' Yeager in een Bell X-1.
De knal is de schokgolf van een vliegtuig dat de geluidssnelheid passeert. Tegenwoordig mogen vliegtuigen alleen boven zee knallen, maar in de begintijd van het supersone vliegen sneuvelden er nog wel eens ruiten als een vliegtuig 'door de geluidsbarrière' ging.
In het dagelijks spraakgebruik heet alles boven de geluidssnelheid 'supersonisch', maar ingenieurs spreken van oudsher van 'subsonisch' bij snelheiden tot 0,8 maal de geluidssnelheid, van 'transsonisch' tussen 0,8 en 1,3, en pas van 'supersonisch' bij snelheiden hoger dan 1,3 maal de geluidssnelheid. Het transsonisch gebied is het meest gecompliceerd: daarbij ondervinden sommige onderdelen luchtstromingen onder, andere boven de geluidssnelheid.

In drijfzand is men reddeloos

Bij bliksem plat op de grond

Wacht tot de auto gezonken is

Mensen die verdrinken komen nog driemaal boven